Λιπάσματα

Κοκκώδη

Κοκκώδη
ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΚΟΙΝΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ    
ΘΕΙΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ 21-0-0 ΚΡΥΣΤ 40 kg/1,6 , 25kg/1,5
ΘΕΙΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ 21-0-0+ΒΟΡΙΟ ΚΡΥΣΤ 40kg/Π 1,6
ΘΕΙΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ 21-0-0 ΚΟΚΚΩΔΗΣ 40kg/Π 1,4
Α.Ν.Α. 26-0-0 40kg/Π 1,4
ΜΑΚΑΝ 27-0-0+5MgO 40kg/Π 1,4
BORACAN 27-0-0+5MgO+0,3B 40kg/Π 1,4
ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ 34,5-0-0 40kg/Π 1,4
ΟΥΡΟΘΕΙΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ 40-0-0 40kg/Π 1,4
ΟΥΡΙΑ ΚΟΚΚΩΔΗΣ 46-0-0 40kg/Π 1,4
Ν.Θ.Α. (NITROSTAR) 26-0-0+13S+0,25 Fe EDTA 40kg/Π 1,4
ΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ 16-20-0 40kg/Π 1,4
ΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ 20-10-0 40kg/Π 1,4
ΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ 10-20-0 40kg/Π 1,4
ΑΠΛΟ ΥΠΕΡΦΩΣΦΟΡΙΚΟ 0-20-0 40kg/Π 1,4
ΤΡΙΠΛΟ ΥΠΕΡΦΩΣΦΟΡΙΚΟ 0-46-0 40kg/Π 1,4
ΘΕΙΪΚΟ Κ/Μg ΚΟΚ  ΒΙΟ 0-0-30+10ΜgO 40 kg/1,6 , 25kg/1,5
ΘΕΙΪΚΟ ΚΑΛΙΟ ΚΟΚΚ ΒΙΟ 0-0-50 40 kg/1,6 , 25kg/1,5
ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ ΚΟΚ 0-0-60 40kg/Π 1,4
ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ Κ/Mg ΚΟΚ 0-0-30+12,5ΜgO 40kg/Π 1,4
ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ  0-10-30+3Mgo+0,5B MOP/SOP 40kg/Π 1,4
ΣΥΝΘΕΤΟ Ν-Ρ-Κ 20-10-10 SOP 40kg/Π 1,4
ΣΥΝΘΕΤΟ Ν-Ρ-Κ 20-10-10 MOP 40kg/Π 1,4
ΣΥΝΘΕΤΟ Ν-Ρ-Κ 11-15-15  SOP 40 kg/1,6 , 25kg/1,5
ΣΥΝΘΕΤΟ Ν-Ρ-Κ 11-15-15 MOP 40kg/Π 1,4
ΣΥΝΘΕΤΟ Ν-Ρ-Κ 15-15-15 SOP 40kg/Π 1,4
ΣΥΝΘΕΤΟ Ν-Ρ-Κ 15-15-15 MOP 40kg/Π 1,4
ΕΙΔΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ    
VICTORY 20-7-13+1,5MgO+0,3B 40 kg/1,4 , 25kg/1,5
REDSTAR 20-10-10+0,2B MOP 40kg/Π 1,4
OLIVE STAR 20-7-12+3MgO+0,3B 25kg/Π 1,5
GALAXY 15-10-30+3MgO+,05Zn 40kg/Π 1,4
TRISTAR 12-12-17+2MgO+TE 40 kg/1,4 , 25kg/1,5
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΤΗ    
NITROTEC 21-0-0 40kg/Π 1,6
NITROTEC 40-0-0 40kg/Π 1,4
NITROTEC 46-0-0 40kg/Π 1,4
NITROTEC 26-13-0 40kg/Π 1,4
NITRITEC 36-16-0 40kg/Π 1,4
NITROTEC 23-21-0 40kg/Π 1,4
NITROTEC(VICTORY) 20-7-13+1,5MgO+0,3B 40 kg/1,4 , 25kg/1,5
NITROTEC(OLIVESTAR) 20-7-12+3MgO 25kg/Π 1,5
NITROTEC GALAXY 15-10-15+3MgO+0,5Zn 40kg/Π 1,4
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΘΕΙΟΥ    
ΘΕΙΑΦΙ ΕΠΙΠΑΣΗΣ ΣΟΥΛΦΟΥΡ 96%DP   10kg/0,8,25kg/1,25
BELTO No1-ΚΟΚΚΩΔΕΣ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΩΤΙΚΟ ΘΕΙΟ   25kg/Π1,25
ΘΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ   25kg/Π1,25