Λιπάσματα

Πρώτες ύλες

Πρώτες ύλες
ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΚΑΛΙ 0-52-34  25 Kg
ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ Μονοαμμώνιο 12-61-0 25 Kg
ΦΩΣΦΟΡ. ΟΥΡΙΑ 18-44-0  25 Kg
ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ  25 Kg
ΘΕΙΪΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ 25 Kgr
ΘΕΙΪΚΟ ΚΑΛΙ 25 Kg
ΝΙΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙ 13-0-46,2 25Kgr 
ΝΙΤΡΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ  25KGR
Ουρία Brill 25kgr
Φωσφορικό Οξύ
Νιτρικό Οξύ
Καυστική Σόδα
Μεταμπισουλφίτ Καλίου
Βόρακας πενταϋδρικός 25kg
Βόρακας δεκαϋδρικός 25kg
Θειϊκός σίδηρος 25kg