Λιπάσματα

Βιολογικά - Οργανικά

Βιολογικά - Οργανικά
ACTIVIT

Υποπροϊόν κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
(Κοπριά πουλερικών), υψηλής βιολογικής αξίας και για βιολογικές καλλιέργειες
πέλλετς
Σάκκος 25 κιλών