Λιπάσματα

Υδατοδιαλυτά

Υδατοδιαλυτά
20-20-20+ΙΧΝ 25kgr
30-10-10+IXN 25kgr
15-30-15+ΙΧΝ 25kgr
15-5-30+IXN 25kgr
28-14-14+IXN 25kgr
12-48-8+IXN 25kgr

Όλα τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα μπορούν να βγούνε
και σε συσκευασία 1kgr,2kgr,5kgr,10kgr
 
19-19-19 Σάκος 25 κιλών(ανα 42)
13-40-13 Σάκος 25 κιλών(ανα 42)
15-30-15+2MgO+TE Σάκος 25 κιλών(ανα 42)
15-31-15+TE Σάκος 25 κιλών(ανα 42)
11-40-11+2MgO+TE Σάκος 25 κιλών(ανα 42)
13-40-13+TE Σάκος 25 κιλών(ανα 42)
18-18-18+MgO+TE Σάκος 25 κιλών(ανα 42)
19-19-19+TE Σάκος 25 κιλών(ανα 42)
20-20-20-+TE Σάκος 25 κιλών(ανα 42)
14-7-30+3MgO Σάκος 25 κιλών(ανα 42)
15-7-30+MgO+TE Σάκος 25 κιλών(ανα 42)
12-6-36+2,5MgO+TE Σάκος 25 κιλών(ανα 42)