Λιπάσματα

Ιχνοστοιχεία

Ιχνοστοιχεία
Actipol EDDHA Fe-6  Κουτί 1κιλού (ανα 20)
Χηλικός σίδηρος Σάκος 5 κιλού (ανα 24)
  Σάκος 15 κιλών
Actipol EDTA Mn-13  
Χηλικό Μαγγάνιο Κουτί 1κιλού (ανα 20)
Actipol EDTA Zn-15 Κουτί 1κιλού (ανα 20)
Χηλικός Ψευδάργυρος Σάκος 25 κιλών
Actipol EDTA Cu-15  
Xηλικός Χαλκός Κουτί 1κιλού (ανα 20)
  Κουτί 1κιλού (ανα 20)
Actipol EDTA Ca-10 Σάκος 5 κιλού (ανα 24)
Xηλικό Ασβέστιο Σάκος 25 κιλών
  Κουτί 1κιλού (ανα 20)
   
Actiplon Universal Σάκος 5 κιλού(ανα 4)
N-7,4%, MgO-9,1%, SO3-18,5%  
EDTA:Fe-1,2%,Mn1,8%,Zn-1,1%  
B-1,0%,Mo0,01% Σάκος 25 κιλών
  Φιάλη 1lt
Actical  
CaO-9,6% N(amine)-4,8% EDTA:Zn0,01% Φιάλη 5lt
Mo-0,001%  
  Φιάλη 20lt
Actibor B-11% Φιάλη 1lt
ΘΕΙΪΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ σκόνη Cu 25% Σάκος 25 κιλών(ανα 42)
ΘΕΙΪΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ πέτρα  Cu 25% Σάκος 25 κιλών(ανα 42)
ΘΕΙΪΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ρυζάκι  Cu 25% Σάκος 25 κιλών(ανα 42)