Ποιότητα

Η  Ζαχαράκης Μάνος - ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ εκπροσωπεί και εμπορεύεται προϊόντα λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, τυρφών, ζωοτροφών, ατομικών ειδών προστασίας και ειδών άρδευσης, των μεγαλύτερων Διεθνών και Ελληνικών εταιρειών.  
Το σύνολο των προϊόντων μας είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα και πληρούν όλους τους όρους και προϋποθέσεις για τη διάθεσή τους στην Ελληνική αγορά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία του παραγωγού και του καταναλωτή.
Η επαγγελματική δραστηριοποίηση της εταιρείας μας χαρακτηρίζεται από τα εξής βασικά στάδια:
  • Στελέχωση με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό
  • Έρευνα αγοράς, νέων προϊόντων και ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις
  • Έλεγχος πιστοποιήσεων νέων προϊόντων και αναθεώρησης παλαιότερων
  • Πλήρης ενημέρωση του πελάτη μας για τη διαδικασία χρήσης του προϊόντος, καθώς και τα τεχνικά και ποιοτικά πλεονεκτήματά του
  • Διάθεση του προϊόντος στην αγορά και απρόσκοπτη τροφοδοσία της εφοδιαστικής αλυσίδας, μέσω των κεντρικών εγκαταστάσεων (logistics) μας σε Ηράκλειο και Χανιά
  • After Sales Services. Άρτια εξυπηρέτηση του πελάτη μας μετά την εκάστοτε αγορά, σε συμβουλευτικό και τεχνικό επίπεδο.