Σπόροι

Πατατόσπορος

Kennebec
Λευκόσαρκη ποικιλία μεσαίου βιολογικού κύκλου. Υψηλή παραγωγή. Άριστη για επιτραπέζια χρήση. Μεγάλη προσαρμοστικότητα στη Ν. Ελλάδα.

Χαρακτηριστικά
Βιολογικός κύκλος: Μεσαίος /6
Χρώμα επιδερμίδας: Κίτρινο
Χρώμα σάρκας: Λευκό
Σχήμα κονδύλου: Στρογγυλό – επίμηκες/ro
Βάθος οφθαλμών: Ρηχοί/8
Μέγεθος κονδύλων: Μεγάλο/8,5
Περιεκτικότητα στερεών: 21,2%
Τύπος μαγειρέματος: BC
Περίοδος ληθάργου: Μεγάλη
Παραγωγικότητα: Υψηλή/8
Χρήση: Επιτραπέζια

Αντοχή*
Ιός του καρουλιάσματος:5
Ιός Α: 9
Ιός Χ: 5
Ιός Υn: 8
Περονόσπορος φυλλώματος: 7
Περονόσπορος κονδύλων: 7
Ακτινομύκωση: 6
Αντοχή στα χτυπήματα (bruising): 7
Αντοχή στην ξηρασία: 7
* αντοχή 1=μεγάλη ευαισθησία